Vakavasta tilanteesta voidaan selvitä vain puolueiden välisellä yhteistyöllä, ei virheellisiä syytöksiä esittämällä

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 9.11.2022.

Länsiväylä uutisoi 2.11. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakasmaksuista käytävästä poliittisesta keskustelusta otsikolla ”Sote-maksuista poliittinen kiista”. Jutussa todetaan: ”Ensimmäisinä esityksiin puuttuivat Sdp:n Maria Guzenina ja Joona Räsänen, jotka syyttävät korotuksista kokoomusta.”

Asiakasmaksuasia ratkaistaan parhaillaan käynnissä olevissa talousarvioneuvotteluissa, joita käydään aluevaltuuston neuvottelutoimikunnassa. En pidä hyvänä toimintatapaa, että puolueet nokittelevat toisiaan julkisuudessa kesken neuvottelujen, mutta Sdp:n edustajien kommenteissa esiintyneet asiavirheet on kuitenkin syytä oikaista.

Ensinnäkin, asiakasmaksujen nousupaineella ei ole mitään tekemistä kokoomuksen kanssa, vaan hyvinvointialueiden talousahdinko johtuu hallituksen päättämästä sote-uudistuksesta.

Toiseksi, asiakasmaksuesitys ei ole kokoomuksen esitys, vaan viranhaltijoiden virkavastuulla valmistelema päätösesitys. Esitys on julkinen, ja se löytyy aluehallituksen 31.10. esityslistalta. Esitys perustuu aluehallituksen 10.10. tekemään päätökseen: ”Myynti- ja maksutuottojen harmonisointi toteutetaan pääosin lain määrittelemälle korkeimmalle tasolle kuitenkin huomioiden mahdolliset maksuhelpotukset pienituloisille.” Päätös oli tältä osin yksimielinen, ja myös aluehallituksen varapuheenjohtaja Räsänen on ollut sitä hyväksymässä.

Kotihoidon asiakasmaksujen osalta jutussa mainitaan malli, jossa menot lisääntyisivät 2 miljoonaa euroa vuodessa hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitykseen verrattuna. 1,7 miljardin euron kokonaisuudessa 2 miljoonaa voi kuulostaa pieneltä lisäykseltä, mutta jos sama summa joudutaan säästämään palveluista, on se todella iso raha. Esimerkiksi kotihoidossa jo yhden miljoonan euron säästö tarkoittaisi noin 30 000 kotihoidon käynnin vähentämistä. Korostan, että tällaista vähennystä ei ole suunnitteilla, mutta luku kuvastaa, millaisissa mittaluokissa liikutaan.

Hyvinvointialueen taloustilanne on erittäin vaikea. Laki velvoittaa, että hyvinvointialueiden talouden on oltava tasapainossa suunnittelukauden eli vuoden 2026 loppuun mennessä. Länsi-Uudenmaalla tämä tarkoittaa lähes 100 miljoonan euron sopeutustarvetta. Edessä on monia hyvin vaikeita ja epämiellyttäviä päätöksiä. Tilanne on vakava ja urakasta voidaan selvitä vain puolueiden välisellä yhteistyöllä, ei virheellisiä syytöksiä lehdissä esittämällä.

Talousarvioneuvottelut jatkuvat seuraavat pari viikkoa. Strategianeuvotteluissa saimme aikaan sopuratkaisun, johon kaikki puolueet sitoutuivat. Toivon, että myös talousarvioneuvotteluja voidaan käydä samassa yhteistyöhakuisessa hengessä ja että myös talousarviosta ja siihen sisältyvistä asiakasmaksuista saadaan aikaan yhteinen neuvotteluratkaisu.

Mervi Katainen

Aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan ja kokoomuksen aluevaltuustoryhmän pj.