Espoon kuntapolitiikka

Toimin Espoossa kaupunginhallituksen ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston puheenjohtajana ja valtuuston jäsenenä. Kerron kuntapolitiikan kuulumisia Facebook-sivullani ja Twitterissä, joten kannattaa ottaa tilit seurantaan, mikäli Espoon asiat kiinnostavat.

Vaalien alla asettamani tavoitteet ja korostamani toimintaperiaatteet ovat voimassa koko valtuustokauden, ja ne ovat siksi edelleen luettavissa tällä sivulla. :)


Haluan vaikuttaa siihen, että Espoossa...

Opetus on ykkönen
* Espoolaislapset saavat jatkossakin maailman parasta opetusta. Panostukset ohjataan erityisesti varhaisiin vuosiin ja perustaitoihin. Hyvä luku- ja laskutaito ja oppimisen taidot luovat perustan koko opinto- ja työuralle.
* Nuoret suorittavat vähintään toisen asteen koulutuksen. Noin 15 % suomalaisnuorista jää tällä hetkellä pelkän peruskoulun varaan. Espoossa opiskelupaikka on tähänkin asti taattu kaikille, mutta keskeyttämisten ehkäiseminen vaatii lisätoimia.
* Mielenterveyspalveluja on saatavilla riittävästi ja matalalla kynnyksellä. Mielenterveyden sairaudet ovat nykyään suurin opiskelu- ja työkyvyttömyyden syy. Varhainen tuki auttaa ja ennaltaehkäisee ongelmien syvenemistä tehokkaimmin.
* Päiväkotien ja koulujen korjausaikatauluista ei tingitä, jotta lapset ja henkilöstö voivat työskennellä terveissä tiloissa.
* Oppiminen ja itsensä kehittäminen voivat jatkua koko eliniän.

Liikunta ja kulttuuri luovat hyvinvointia
* Liikunta ja kulttuuri edistävät ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät terveysongelmia. Liikunnan ja kulttuurin positiiviset vaikutukset ylittävät moninkertaisesti liikunta- ja kulttuuripalvelujen kustannukset.
* Lähiluonto kannustaa kaikenikäisiä espoolaisia liikkumaan, harrastamaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Rantaraitti, keskuspuisto ja Itämeri ovat Espoon helmiä.
* Lasten harrastamisen hinnat pysyvät kohtuullisina. Kaupunki tukee lasten harrastustoimintaa mm. edullisten tilavuokrien ja kerhotoiminnan kautta.
* Liikunta- ja kulttuuripalveluita tuotetaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin hyvässä yhteistyössä. Seurojen ja yhdistysten vapaaehtoistoimijat ovat korvaamattomia arjen sankareita.

Taloudellinen ja ekologinen kestävyys ovat kaiken perusta
* Taloustalkoot jatkuvat. Kestävä talous on laadukkaiden palvelujen edellytys. Kaupungin kehittämistä ei kuitenkaan saa lopettaa, vaan alkavallakin valtuustokaudella on tehtävä myös investointeja.
* Tavoite hiilineutraalista kaupungista vuoteen 2030 mennessä saavutetaan määrätietoisilla toimenpiteillä. Suurimmat vaikutukset saadaan aikaan vähäpäästöisyyttä tukevilla liikenne- ja energiaratkaisuilla sekä kestävyyttä edistävällä maankäyttö- ja kaavoituspolitiikalla.
* Pyöräily, raideliikenne ja autoilu eivät kilpaile keskenään, vaan muodostavat toimivan kokonaisuuden, mikä tekee arjen liikkumisesta sujuvaa. Kasvava kaupunki tarvitsee toimivan joukkoliikenteen ja kevyt liikenne omat väylänsä.

Valtuutettuna haluan tuoda päätöksentekoon...

* laaja-alaisuutta
Kunnallispolitiikassa ei voi olla yhden asian ihminen, vaan pitää perehtyä yhtä lailla talouteen, varhaiskasvatukseen, koulutukseen, sosiaali- ja terveydenhuoltoon, senioripalveluihin, ympäristöön, kulttuuriin, liikuntaan ja kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin – ja paljon muuhunkin.


* asia- ja arvopohjaisia valintoja
Faktoilla päästään päätöksenteossa pitkälle, mutta viime kädessä päätökset on tehtävä arvojen pohjalta. Tulevalla valtuustokaudella joudutaan varmuudella tekemään myös ikäviä ja epämiellyttäviä päätöksiä. Se vaatii päättäjiltä arvovalintoja – ja ennen kaikkea rohkeutta ja vastuullisuutta. Minulle tärkeitä arvoja ovat mm. sivistys, yksilönvapaus ja -vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo, kestävä kehitys ja usko ihmisiin.

* malttia ja käytöstapoja
Koen, että liiallinen asioiden yksinkertaistaminen ja someöyhötys vievät ihmisiltä luottamuksen ja mielenkiinnon politiikkaa kohtaan. Uskon, että enemmistö suomalaisista toivoo poliitikoilta asiallista käytöstä ja asia-argumentteja. Niin saadaan myös asioita aikaiseksi: keskustelemalla, sopimalla ja usein myös tekemällä niitä paljon parjattuja kompromisseja. Eikä kanssaihmisten kunnioitus estä käymästä rapsakoita poliittisia väittelyitä ja arvokeskusteluja. Päinvastoin – kunhan debatointi on sellaista, mitä voisi opettaa lapsilleenkin.

***

Kuulostaako tylsältä? Hyvä! Saa vähän kuulostaakin, koska kunnissa päätetään ihmisten arjen kannalta tärkeimmistä palveluista, eikä sen kuulukaan olla aina kovin värikästä tai viihteellistä. Sen sijaan kuntapolitiikka on erittäin kiinnostavaa ja merkityksellistä puurtamista.