Länsi-Uudenmaan aluevaltuusto

Olen jäsenenä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustossa ja toimin aluevaltuuston 3. varapuheenjohtajana ja siinä roolissa puhe- ja läsnäolo-oikeudella aluehallituksessa.

Kerron aluevaltuuston kuulumisia Facebook-sivullani ja Twitterissä, joten kannattaa ottaa tilit seurantaan, mikäli Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asiat kiinnostavat.

Vaalien alla asettamani tavoitteet ja korostamani toimintaperiaatteet ovat voimassa koko valtuustokauden, ja ne ovat siksi edelleen luettavissa tällä sivulla. :)


Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimen palvelut siirtyivät hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuoden 2023 alusta alkaen.


Mielestäni hyvinvointialueilla on tärkeää:
Luoda aidosti uusi malli, joka on nykyistä parempi sekä palvelujen käyttäjien että yhteiskunnan kannalta. Liimaamalla kuntien vanhat palvelut yhteen ei synny uutta.

Yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin voimat ja osaaminen, jotta hoitoon pääsy nopeutuu ja jotta palveluvalikoima on monipuolinen.

Antaa ihmisten läheisineen vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin — on kyse sitten valinnasta palveluasumisen tai kotihoidon välillä tai terveyspalveluissa sopivan palveluntuottajan ja toimipisteen valinnasta.

Lisätä digi- ja etäpalveluja sekä liikkuvia palveluja, jotka tuovat palvelut ihmisten luo. Etäpalvelujen rinnalla pitää kuitenkin olla myös muita palveluvaihtoehtoja.

Varmistaa, ettei sote-uudistus johda kustannusten ja kokonaisveroasteen nousuun.

Tehdä tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa terveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Kunnilla säilyy tärkeä rooli hyvinvoinnin ylläpitämisessä, kuten liikunnan, kulttuurin ja yhdistys- ja muun harrastustoiminnan edistämisessä.

Hakeuduin aluevaltuustoon, koska:
Piti uudistuksesta tai ei — hyvinvointialueiden(kaan) asiat eivät hoidu valittamalla, vaan tarttumalla toimeen.

Hyvinvointialueuudistus pitää saada oikeille raiteille heti alusta alkaen, jotta palveluja on riittävästi saatavilla, palvelut ovat laadukkaita ja kustannukset pysyvät kurissa.

Tunnen hyvin Länsi-Uudenmaan alueen ja sen kuntien ja väestön moninaisuuden ja olen valmis kantamaan vastuuta myös hyvinvointialueella.


Hyvinvointialueiden järjestettäviksi siirtyivät 1.1.2023 alkaen:
* perusterveydenhuolto
* erikoissairaanhoito
* hammashoito
* mielenterveys- ja päihdepalvelut
* vammaispalvelut
* sosiaalihuolto
* ikääntyneiden asumispalvelut
* pelastustoimen palvelut

Hyvinvointialueille siirtyvien sote-palvelujen ja pelastoimen v. 2022 kustannukset olivat yhteensä n. 20,6 miljardia euroa. (Valtion budjetti v. 2022 oli n. 65 mrd. e.)