Olen ehdolla eduskuntavaaleissa keväällä 2023.

Kampanjassani keskityn erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Julkisen talouden tasapainottaminen: velkaantumisen pysäyttäminen ja talouskasvun aikaansaaminen mm. lisäämällä työnteon kannustavuutta ja kasvattamalla TKI-panostuksia.
  • Lasten ja nuorten hyvinvointi: Koulutuksen resurssien kohdentaminen siihen, että kaikki oppivat kouluissa perustiedot ja -taidot ja että kouluissa on hyvä olla, oppia ja opettaa. Lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn edistäminen mm. lisäämällä liikuntaa koulupäivien yhteyteen. Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen parantamalla mielenterveysterveyspalvelujen saatavuutta mm. tarjoamalla hoito oikealla tasolla, oikeaan aikaan.
  • Sote-järjestelmän korjaukset: hyvinvointialueuudistuksen kehittäminen niin, että mm. monituottajamallin ja uusien toimintatapojen ja uuden teknologian käyttöönottaminen ovat käytännössä mahdollisia.


Kampanjan tekemisessä tarvitaan monenlaista apua ja tukea. Jos haluat liittyä mainioon kampanjatiimiini, voit tehdä sen täällä. Jos sinun on mahdollista tukea kampanjaani taloudellisesti, tarvittavat tiedot löytyvät täältä.

Eduskuntavaaleihin liittyvien asioiden lisäksi nettisivuilla on perustiedot toiminnastani Espoon kuntapolitiikassa ja Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa sekä blogikirjoituksia, videoita ja lehtihaastatteluja.

Postailen erilaisista politiikan aiheista säännöllisesti myös sosiaalisessa mediassa. Kannattaa siis ottaa sometilini seurantaan. Linkit löytyvät sivun alaosasta.