Henkilötietojen käsittely Mervi Kataisen tukiryhmän viestintä- ja markkinointirekisterissä


 • Rekisterin nimi: Mervi Kataisen tukiryhmän viestintä- ja markkinointirekisteri
 • Rekisterinpitäjä: Mervi Kataisen tukiryhmä
 • Rekisterin yhteyshenkilö: Mikael Eronen, info@mervikatainen.fi 
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Mervi Kataisen tukiryhmän viestintä-, kampanjointi- ja markkinointitoimenpiteet 
 • Henkilötietojen käsittelijät: Mervi Kataisen tukiryhmän vastuuhenkilöt 
 • Henkilötietojen käsittelyn peruste: Rekisteriin liittyneiden suostumus 
 • Rekisterin sisältämät tiedot: Mervi Kataisen tukiryhmään liittyneiden henkilötiedot: nimi, asuinkunta, ammatti, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, twitter-käyttäjätunnus) ja tietoja halukkuudesta osallistua tukiryhmän toimintaan.
 • Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston kautta tai paperilomakkeella. 
 • Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tukiryhmä ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja ulkopuolisille muulloin kuin sen ollessa tarpeellista viestinnän onnistumiseksi, ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden. 
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 
 • Tietojen säilytys: Henkilötietoja säilytetään, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa kuulua rekisteriin tai kunnes tukiryhmän toiminta lopetetaan.
 • Rekisteriin kuuluvan oikeudet: Rekisteriin kuuluvalla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti: - Oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä on. - Oikeus tietojensa korjaamiseen, täydentämiseen, poistamiseen ja tietojensa käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. - Oikeus peruuttaa suostumuksensa rekisteriin kuulumiseksi. - Oikeus tehdä henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle. Näitä oikeuksia koskevat pyynnöt voi lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. 

(päivitetty 28.9.2020)
(c) Mervi Katainen
Muotokuvat: Mikko Mäntyniemi
Tiimi- ja tapahtumakuvat: vaalitiimiläiset
Osumalaskuri: 213889