Q & A / MUUT TEEMAT

UKRAINA

Pitääkö Ukrainaa tukea sodassa ja maan jälleenrakentamisessa? 

Ehdottomasti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on täysin tuomittava ja sen tuhot järkyttäviä. On hienoa ja oikein, että Suomi ja suomalaiset ovat auttaneet Ukrainaa ja ukrainalaisia konfliktin aikana. Ukraina tulee tarvitsemaan valtavasti apua myös sodan päätyttyä maan jälleenrakentamisessa, ja Suomen on oltava mukana tukemassa Ukrainaa. EU-yhteistyö on erittäin tärkeää jälleenrakentamisen rahoittamisessa ja avun koordinoimisessa. 

Pitäisikö Ukraina ottaa EU:n jäseneksi?

EU:n on autettava Ukrainaa kaikin tavoin, mutta EU-jäsenyys ei ole realistinen vielä pitkään aikaan. Ukrainan talousjärjestelmä, oikeusvaltiojärjestelmä ja hallinto pitää ensin saada sellaiselle tasolle, että Ukraina pystyisi suoriutumaan EU-jäsenyyden vaatimuksista (lainsäädännöstä, hallinnosta, valvonnasta, jne.). On myös Ukrainan etu, että sen resurssit kohdistetaan maksimaalisesti maan jälleenrakentamiseen Venäjän sotatoimien päätyttyä EU-jäsenyysprosessin sijaan. Pidemmällä aikajänteellä toivon, että Ukrainasta tulee EU:n jäsen.

MAANPUOLUSTUS

Voidaanko maanpuolustuksesta säästää alkavalla vaalikaudella? 

Maanpuolustuksesta säästäminen ei ole realistista alkavalla vaalikaudella. Suomen geopoliittinen asema on sellainen, että Suomen on pidettävä puolustusvalmius korkealla tasolla. Puolustukseen käytettävien resurssien määrä riippuu luonnollisesti kulloisestakin tarpeesta. Puolustusvoimien osalta on viime vuosina päätetty useista isoista hankinnoista, jotka toteutuvat lähivuosina, ja se luonnollisesti näkyy myös puolustukseen käytetyissä/käytettävissä määrärahoissa. Kalustohankintojen lisäksi pitää luonnollisesti huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja korkeasta osaamistasosta, joten maanpuolustuksesta säästäminen ei ole realistista tulevalla vaalikaudella.

EU

Mitä ajattelet Suomen roolista EU:ssa?

Mielestäni Suomen tulisi olla nykyistä proaktiivisempi EU:n jäsenvaltio ja vaikuttaa vahvemmin EU-päätöksentekoon. EU-päätöksenteossa oleellista on etukäteisvaikuttaminen ja samanmielisten maiden kanssa liittoutuminen.

Mitä Suomen tulisi tehdä EU:n suomalaisten yritysten kansallisen edun ajamiseksi? 

Suomen pitäisi toimia aloitteentekijänä aloitteentekijänä erityisesti sisämarkkinakysymyksissä.  Suomelle luontevia asiakokonaisuuksia ovat mm. kiertotalouden ja digitalisaation edistäminen. Molemmat mahdollistavat uusien bisnesmallien ja markkinatalouslähtöisten ratkaisujen syntymisen. Lisäksi Suomi voisi ottaa aktiivisemman roolin kauppasopimusten aikaansaamiseksi. EU:n sisämarkkinoiden kehitys on suomalaisten yritysten intresseissä, eikä se ole ristiriidassa kansallisen edun kanssa.

ENERGIA

Pitäisikö Suomessa lisätä energiantuotantoa? 

Suomessa kannattaa panostaa sekä ydinvoiman että uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen (ts. myönnettävä uusia lupia, vauhditettava investointeja, jne.). Näin parannetaan Suomen energiaomavaraisuutta ja varmistetaan energian saatavuus ja edulliset hinnat suomalaisille kuluttajille. Puhtaasta energiasta voidaan tehdä Suomelle myös merkittävä vientituote.

KEHITYSYHTEISTYÖ

Miten suhtaudut kehitysyhteistyöhön?

Kehitysmaissa asuvien ihmisten auttaminen on inhimillistä. Lisäksi on myös Suomen ja suomalaisten etu edistää vakautta ja ihmisten mahdollisuuksia toimeentuloon kehitysmaissa. Köyhyys, konfliktit ja ihmisoikeuksien rikkominen aiheuttavat mm. pakolaisuutta ja usein myös ympäristön ja ilmaston kannalta epätoivottuja ilmiöitä. Kehitysyhteistyön muotoja on hyvä edelleen kehittää ja kehitysyhteistyön vaikuttavuutta arvioida jatkuvasti. Esimerkiksi Kokoomuksen esittämä painopisteen siirto sijoitusmuotoiseen kehitysyhteistyöhön ja paikallisten yritysten tukemiseen palvelee hyvin tavoitetta, että kehitysmaat voisivat tulevaisuudessa pärjätä omin avuin. 

ALKOHOLIPOLITIIKKA

Sallisitko viinien myymisen ruokakaupoissa? 

Kyllä. Viinin myynnin vapauttamista on vastustettu ennen kaikkea kansanterveydellisillä syillä. Itse uskon kuitenkin, että ongelmakäyttäjät hankkivat juomansa joka tapauksessa, eikä sen takia tarvitse rajoittaa kilpailua tai vaikeuttaa muiden asiakkaiden ostoksilla käyntiä. Muita usein kuultuja perusteluja ovat Alkon hyvä palvelu ja hyvä ostamisosaaminen. Viinin myynnin vapauttaminen ruokakauppoihin ei kuitenkaan estäisi Alkoa jatkamasta toimintaansa, ja Alko voisi kilpailla ruokakauppojen kanssa hyvällä valikoimallaan ja hyvällä palvelullaan. Uudistus mahdollistaisi myös pienten, yrittäjävetoisten erikoisliikkeiden syntymisen.

EUTANASIA

Kannatatko eutanasian laillistamista? 

Sallisin eutanasian tarkkaan määritellyin kriteerein. Hoitohenkilökunnalla on kuitenkin oltava oikeus toimia oman vakaumuksensa mukaisesti.