Ryhmäpuheenvuoro hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta

Espoon valtuustossa 21.3.2022 käsiteltiin hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025.


Pidin kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron aiheesta. Asiaa käsiteltiin tällä kertaa mielenkiintoisessa murrosvaiheessa, kun monet hyvinvointiin liittyvät palvelut ovat siirtymässä hyvinvointialueen järjestettäviksi. Myös kaupungille jää kuitenkin merkittävä rooli hyvinvoinnin edistämisessä. On todella tärkeää, että jatkossa Espoon kaupunki ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tekevät hyvinvointityötä tiiviissä yhteistyössä.
Hyvinvointityössä kumppanuus on muutenkin keskeinen tapa toimia: kaupungilla on siinä oma erittäin merkittävä roolinsa, samoin esimerkiksi järjestöillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla - ja tietenkin aivan oleellista on se, mitä yksilöt itse tekevät oman hyvinvointinsa eteen.


Hyvinvointityö koostuu lukuisista erilaisista osa-alueista, joista usein ajatellaan ensimmäisenä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka toki ovatkin tärkeitä varsinkin silloin, jos terveyden tai hyvinvoinnin kanssa on ongelmia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovat kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus, jossa keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: onko
elinympäristö viihtyisä ja turvallinen, onko arki sujuvaa, millaiset elämän eväät lapset saavat kodeista, varhaiskasvatuksesta ja kouluista, miten tuetaan ihmisten omia valintoja terveellisten elämäntapojen noudattamiseksi, millaisia liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia on tarjolla, kokevatko ihmiset yhteisöllisyyttä ja osallisuutta ja haluavatko ihmiset kantaa vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja lähiympäristöstään. Ja paljon muutakin.


Hyvä asia on se, että (hyvinvointikertomusta lainaten): "Espoossa voidaan pääosin hyvin ja suurin osa asukkaista kokee elämänlaatunsa hyväksi.” Hyvinvointikertomuksessa on kuitenkin myös monia huolestuttavia tietoja hyvinvointierojen kasvusta ja nostoja ongelmista, joiden ratkaisemiseen toimia ja resursseja pitää erityisesti suunnata. Tänään hyväksytyissä ikäkausittaisissa hyvinvointisuunnitelmissa on valittu hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet, asetettu tavoitteet ja listattu toimenpiteitä, joita espoolaisten hyvinvoinnin eteen tehdään tulevina vuosina - jotta yhä useampi espoolainen voisi hyvin.