Päämääränä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut

Kolumni on julkaistu Kokoomuksen Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmän Sinituuli-lehdessä marraskuussa 2022.

Hyvinvointialueuudistuksen tavoitteeksi on asetettu mm. palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden paraneminen, ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen.

Tavoitteet ovat erittäin hyviä ja kannatettavia. Samanaikaisesti ne ovat todella kovia tavoitteita tilanteessa, jossa huoltosuhde heikkenee, henkilöstöstä on pulaa, on hoitovelkaa ja -jonoja, monien palvelujen tarve on kasvussa – ja rahaa on käytettävissä aiempaa vähemmän. Meillä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella talouden sopeutustarve on 50–100 miljoonaa euroa vuoden 2026 loppuun mennessä. Talouden tasapainottamiseen velvoittavat sekä hyvinvointialuelaki että vastuu tuleville sukupolville.

Hyvinvointialueuudistus itsessään ei ongelmia ratkaise tai tavoitteita toteuta. Liittämällä kuntien palvelut ja rakenteet yhteen, eivät raha ja henkilöstö lisäänny tai palvelut parane. Käytännön uudistustyö jää siis alueiden tehtäväksi. Muutoksia ja uudistuksia on väistämättä tehtävä.

Onneksi paljon on myös tehtävissä. Me kokoomuslaiset haluamme edistää mm. monituottajamallin hyödyntämistä ja ottaa ennakkoluulottomasti käyttöön uusia toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä omalta alueelta, muualta Suomesta ja maailmaltakin. Jokaisen palvelun osalta on mietittävä tuottaako palvelun järkevimmin julkisen, yksityisen vai kolmannen sektorin palveluntuottaja, ja miten palvelu toteutetaan. Uudenlaisilla toimintamalleilla on saatu merkittäviä parannuksia aikaan niin terveysasemien kuin ikäihmisten palvelujenkin puolella. On myös arvioitava, missä palveluissa voidaan hyödyntää entistä enemmän etäpalveluja, digipalveluja ja liikkuvia palveluja – niille asukkaille, joille ne sopivat. Meidän on siis oltava innovatiivisia ja uudistushenkisiä.

Iso kysymys on myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen entistä parempi yhteensovittaminen ja suunnittelu kokonaisuutena. On tärkeää, että ihmiset tulevat hoidetuksi oikealla tasolla ja että hoitopolut ovat sujuvia. Lisäksi tässäkin on huomioitava talous, koska HUS:n rahoitus tulee jatkossa Uudenmaan neljältä hyvinvointialueelta ja Helsingin kaupungilta, eli perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot on sisällytettävä samoihin (niukkoihin) budjettiraameihin.

Haasteita listatessa on tärkeää muistaa, että monet asiat ovat myös hyvin: suuri osa palveluista toimii erinomaisesti ja alueen asukkaat saavat tarvitsemaansa hoitoa, hoivaa, apua ja tukea, ja henkilöstö tekee erittäin hyvää työtä vuoden jokaisena päivänä. Toimivista palveluista ja hyvästä henkilöstöstä haluamme ehdottomasti pitää kiinni jatkossakin.

Hyvinvointialueuudistus ei ole sellainen, jota me kokoomuslaiset toivoimme. Teemme kuitenkin kaikkemme, että uudesta järjestelmästä saadaan tehtyä mahdollisimman järkevä ja toimiva. Siihen työhön kokoomusryhmämme on jo tarttunut vahvasti myös Länsi-Uudellamaalla. Olemme alueen suurin ryhmä ja haluamme kantaa asukkaiden meille antaman vastuun. Työtä on paljon, mutta me olemme sitä valmiita tekemään. Kaikessa tekemisessä päämääränämme on, että alueen asukkaille pystytään tarjoamaan heidän tarvitsemansa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut ja että palvelut ovat laadukkaita ja vaikuttavia.