Kuntien taloustalkoot jatkuvat - haluttiin tai ei

Lueskelin tänään kuntataloutta koskevan kansalaistutkimuksen tuloksia (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus, jonka haastattelut on tehty kesällä 2020).

Kärjistetysti sanottuna kansalaisten vastaus kuntatalouden sopeuttamistoimiin on EI.

- Karsitaan palveluja – EI! (51 % ei, 42 % kyllä)

- Korotetaan kunnallisveroja – EI! (49 % ei, 42 % kyllä)

- Otetaan lisää lainaa – EI! (48 % ei, 34 % kyllä)

- Tehdään kuntaliitoksia – EI! (62 %, 26 % kyllä)

Jotakin kuitenkin voisi enemmistön mukaan tehdäkin.

- Karsitaan ja lykätään investointeja – KYLLÄ! (62 % ei, 28 % ei)

- Korotetaan palvelumaksuja – KYLLÄ! (48 % kyllä, 45 % ei)

Eivätkä nämä helppoja kysymyksiä olekaan. Itse olen joistakin kohdista enemmistön kanssa samaa mieltä ja joistakin kohdista eri mieltä.

Yhdestä asiasta vallitsee kuitenkin kansalaistenkin keskuudessa suuri yksimielisyys.

- Päätökset palveluihin panostamisesta ja karsimisesta pitää tehdä kunnissa – KYLLÄ! (75 % kyllä, 14 % ei)

Kuntatalouden tilanne on suuri haaste myös meille kaikille, jotka olemme ehdolla ensi kevään kuntavaaleissa. On oltava tarkkana lupausten kanssa ja valmistauduttava tekemään myös ikäviä päätöksiä. Myös Espoossa on sovittu monivuotisesta tuottavuus- ja sopeutusohjelmasta talouden tasapainottamiseksi: menojen kasvua leikataan ja investointeja karsitaan.

Itse ajattelen, että kestävä talous on kaiken perusta – myös laadukkaiden palvelujen. Tulevalla valtuustokaudella on siis pidettävä tiukkaa talouskuria ja samanaikaisesti kuitenkin katsottava eteenpäin ja uskallettava myös kehittää kaupunkia. On priorisoitava ja tehtävä arvovalintoja. Omalla prioriteettilistallani korkealla ovat varhaiskasvatus ja opetus, mielenterveyspalvelut, liikunta ja kulttuuri ja kestävä kehitys.

Päätöksiä tehdessä on tärkeää muistaa suhteuttaa kustannukset ja hyödyt ja miettiä, miten asioita tehdään. Liikunta ja kulttuuri ovat hyviä esimerkkejä aloista, joiden merkitys ihmisten hyvinvoinnille on moninkertainen niiden budjettiosuuteen nähden. Ne ovat myös hyviä esimerkkejä palveluista, joita järjestävät kaupungin lisäksi niin yksityinen kuin kolmas sektorikin – ja tarjonta ja laatu ovat huippua.

Tulevalla vaalikaudella taloustalkoot jatkuvat, haluttiin tai ei.

Mille talouden sopeuttamistoimille sinä sanoisit KYLLÄ ja mille EI?