Kuntarajat ylittävää asiaperusteista päätöksentekoa

Kirjoitus on julkaistu Karkkilalaisen, Karkkilan Tienoon, Luoteis-Uusimaan, Länsi-Uusimaan ja Länsiväylän mielipidekirjoituspalstoilla.

Aluevaalien lähestyessä haluamme tuoda esiin yhteisiä pohdintojamme hyvinvointialueuudistuksesta. Olemme ehdokkaita alueen eri kunnista, ja pidämme kaikki erittäin tärkeänä, että kaikkien alueen asukkaiden ääni tulee tasapuolisesti kuulluksi uudella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueellamme.

Tulevien Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettujen tulee päätöksenteossaan kantaa vastuuta koko hyvinvointialueesta kuntarajoihin takertumatta. Valtuutettujen on tunnettava hyvin koko alue ja sen osien erilaisuus, jotta kaikkien alueen asukkaiden yhdenvertainen oikeus saada tarvitsemiaan palveluja pystytään takaamaan. Länsi-Uudellamaalla etäisyydet paikalliskeskusten välillä ovat usein pitkiä, joten on mietittävä, minkä palvelujen pitää olla lähellä ja helposti saavutettavissa ja mitä uusia palvelumalleja, kuten etä- ja digipalveluja, on käytettävissä palvelujen parantamiseksi. Uusia, innovatiivisia ja asukkaiden kiittämiä palveluja on käytössä eri puolilla Suomea ja niistä kannattaa ottaa parhaita käyttöön myös Länsi-Uudellamaalla.

Poliittisten päättäjien on tehtävä päätökset asiaperusteisesti, vaikka kaikilla myös omat arvot vaikuttavat päätöksenteon taustalla. Faktoihin tukeutumalla tulevat aluevaltuutetut pystyvät kohtelemaan kaikkia edustamansa alueen asukkaita tasapuolisesti ja toimimaan koko hyvinvointialueensa parasta ajatellen. Valtuutetuilla on iso vastuu etsittäessä keinoja tarjota alueen asukkaille heidän tarvitsemansa palvelut ja samanaikaisesti pitää talous tasapainossa. Talouden kestävyys on edellytys sille, että nykyisenkaltaisia hyvinvointipalveluja pystytään tuottamaan myös tulevaisuudessa huoltosuhteen heiketessä.

Alueuudistuksen toteuduttua hyvinvointialueen ja kuntien välisen yhteistyö on oltava sujuvaa. Kunnilla on merkittävä rooli ennaltaehkäisevien palvelujen järjestäjinä ja sitä kautta asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Kunnat huolehtivat jatkossakin muun muassa liikunnan, kulttuurin ja kansalaistoiminnan tukemisesta. Uudessa aluevaltuutetun roolissa kuntaosaamisesta on hyötyä, jotta pystyy hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja ymmärtämään eri päätösten vaikutukset toisiinsa. Uudessa aluemallissa vahva kunta- ja päätöksenteko-osaaminen pitää laajentaa hyvinvointialueelle. Kunnallisessa päätöksenteossa saavutetut verkostoitumis- ja yhteistyötaidot tulevat olemaan ensiarvoisen tärkeitä myös uuden hyvinvointialueen päätöksenteossa.

 

Kokoomuksen aluevaaliehdokkaat

Mervi Katainen, kaupunginhallituksen jäsen, Espoo

Tiina Noro, hyvinvointilautakunnan pj., Vihti

Anna Tallgren, kaupunginvaltuuston pj., Karkkila