Kaupunkien hiilineutraaliuteen vauhtia EU-rahalla

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 21.4.2021

Kaupungit tuottavat noin 70 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Vaikuttavia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kipeästi. Tähän on havahduttu myös suomalaisissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat asettaneet itselleen kunnianhimoiset tavoitteet: Helsingin on määrä olla hiilineutraali vuonna 2035 ja Espoon ja Vantaan jo 2030.

Pääkaupunkiseudun kaupungit eivät ole ilmastotavoitteiden kanssa yksin. Euroopan unionin pyrkimyksenä on, että Eurooppa on ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan vihreä kehitys on yksi komission päätavoitteista. EU:n budjetista ja elvytyspaketista noin kolmannes suunnataan ilmastotyöhön vuosina 2021‒27. Kokonaisuudessaan summa voi nousta yli 600 miljardiin.

Tänä vuonna alkaneen seitsenvuotisen Horisontti Eurooppa -ohjelman yksi missioista on ilmastoneutraalit ja älykkäät kaupungit. Myös pääkaupunkiseudun kaupunkien on suunnattava katseensa entistä tiiviimmin EU-hankerahoitukseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Kaupunkien haasteet ovat samat kaikkialla Euroopassa, ja ne voidaan ratkaista vain kaupunkien, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöllä ja innovatiivisella tutkimus- ja kehittämistoiminnalla.

Pääkaupunkiseudulta löytyy osaamista ja innovatiivisia hankkeita jo entuudestaan. Aalto-yliopisto sai viime vuonna huipputeknologiahankkeille myönnettävää EU-rahoitusta muun muassa päästöttömän energiantuotannon läpimurtoteknologian kehittämiseen. Lähes nollaenergiaperiaatteella toimivalle Tripla-kauppakeskukselle puolestaan myönnettiin 130 miljoonan euron lainatakaus Euroopan strategisten investointien rahastosta. Muitakin hyviä esimerkkejä EU-rahoituksen hyödyntämisestä löytyy.

EU-rahoituksen osuus kaupunkien ja yliopistojen hiilineutraaliushankkeissa voi kasvaa edelleen, jos hakuosaamiseen panostetaan. Tukipalvelut voisivat olla myös yhteinen resurssi, jossa kaupungit ja yliopistot hyötyisivät toistensa tietotaidosta ja kontakteista. Yliopistoilla keskitetystä hakuneuvonnasta on jo saatu hyviä tuloksia.

Mervi Katainen, kuntavaaliehdokas (kok.), Espoo

Joona Turtiainen, kuntavaaliehdokas (kok.), Helsinki